Harmonogram vývozu odpadu z plastov na I. polrok 2017

Vývoz plastového odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov a to  v párnych mesiacoch  v roku.

Termíny vývozu v I. polroku 2017:

17.2.2017

24.4.2017

20.6.2017