Oznámenie o začatí kolaudačného konania-verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania (verejná vyhláška) na časť stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur"

Súbory na stiahnutie