Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo-Veľký Ďur, SO 05: Preústenie V425 pred SS Veľký Ďur, SO 10: Zaústenie ÚOK do SS Veľký Ďur, SO 11: Zviditeľnenie zemniacich lán a inštalácia drevených búdiek"

Súbory na stiahnutie