Harmonogram separovaného zberu odpadu na I. polrok 2018

Separovaný zber  odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov.

Termíny vývozu v I. polroku 2018:

Plasty: 27.2.2018, 26.4.2018, 28.5.2018, 27.6.2018

Papier: 27.2.2018, 26.4.2018, 27.6.2018

Tetrapaky: 27.6.2018

Kovy: 27.6.2018