Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach   v y h l a s u j e

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

v celom katastrálnom území okresu LEVICE 

od 24.05.2018 od 08:00 hod.  do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Súbory na stiahnutie