Skúška sirén

Dňa  14.  decembra 2018 (piatok)  v čase o 12.00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén dvojminútovým stálym tónom.