Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beša č. 1/2018 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2019

Súbory na stiahnutie