Harmonogram zberu separovaného odpadu na I. štvrťrok 2019Harmonogram zberu separovaného odpadu

na I. štvrťrok 2019


 


február

marec

 


sklo   (kontajner)

kovy  

papier

tetrapaky

plasty

plasty

 


 

7.

 

14.

4.

14.

14.

14.