Vývoz komunálneho odpadu v roku 2019

Vývoz komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov, a to v nepárnych týždňoch v stredu.