Odpočet vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,  závod Levice oznamuje, že od 19.2.2019  sa v našej obci bude vykonávať odpočet stavu vody z vodomerov. Poverený pracovník vodární žiada odberateľov, aby umožnili prístup k vodomerom a zavreli psov.