Cyklický odpočet spotreby elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom obce Beša, že od 20. októbra 2019 do 28. októbra 2019  bude realizovaný cyklický odpočet spotreby elektrickej energie.  

Odpočtár žiada všetkých odberateľov elektriky (bez rozdielu na dodávateľa), aj neobývané nehnuteľnosti, aby v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov a z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov. Stav elektromera možno nahlásiť aj telefonicky, kontakt na odpočtára: 0902 168 675.

Za spoluprácu vopred ďakujú!