Skúška sirén

Slovenské elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce oznamujú, že dňa 13.12.2019  (piatok) o 12,00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén dvojminutovým stálym tónom.