Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2021

Súbory na stiahnutie