Zmena rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové opatrenie č. 1

Zmena rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové opatrenie č. 1