Výsledky II. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 30. 1. 2021

Výsledky II. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 30. 1. 2021:


Celkový počet otestovaných osôb 324, z toho 265 s trvalým pobytom v Beši

 Pozitívny výsledok: 6 osôb, z toho 5 s TP v Beši

 Percentuálny pomer pozitívnych: 1,85 %

 Percentuálny pomer pozitívnych výsledkov po odrátaní občanov s trvalým pobytom mimo obce Beša: 1,89 %