Výsledky VIII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 13. 3. 2021

Výsledky VIII. kola skríningového testovania na Covid-19 v obci Beša zo dňa 13.3.2021:


Celkový počet otestovaných osôb 307, z toho 233 s trvalým pobytom v Beši

 Pozitívny výsledok: 0 osôb

 Percentuálny pomer pozitívnych: 0,00 %