PRIESKUM TRHU

PRIESKUM TRHU – žiadosť o vypracovanie  cenovej ponuky

Obec Beša Vás oslovuje so žiadosťou o vypracovanie a zaslanie  cenovej ponuky

 na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

s názvom  „Renovácia parkiet v kultúrnom dome“

Súbory na stiahnutie