Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Samostatnej bažantnice Lyska Beša, ktoré za uskutoční 9.7.2021 o 9,00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia, sídliaceho na adrese Nové Zámky, M.R.Štefánika 14

Súbory na stiahnutie