Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beša č. 1/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2022

Súbory na stiahnutie