Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Súbory na stiahnutie