Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2016

Vývoz komunálneho odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov a to každú druhú stredu v nepárnych týždňoch v roku.

Termíny vývozu v roku 2016:
6.1.2016            
20.1.2016          
3.2.2016            
17.2.2016          
2.3.2016            
16.3.2016          
30.3.2016           
13.4.2016         
27.4.2016          
11.5.2016          
25.5.2016           
8.6.2016             
22.6.2016    
6.7.2016   
20.7.2016
3.8.2016
17.8.2016
31.8.2016
14.9.2016
28.9.2016
12.10.2016
26.10.2016
9.11.2016
23.11.2016
7.12.2016
21.12.2016