Odpočet spotrieb elektrickej energie

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje obyvateľom obce Beša, že v dňoch 21. októbra a 22. októbra 2022 (piatok, sobota)  bude realizovaný cyklický odpočet spotrieb elektrickej energie. 

Odpočtár žiada všetkých odberateľov elektriky (bez rozdielu na dodávateľa), aby v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov a z bezpečnostných dôvodov uviazali prípadne uzatvorili svojich psov. Stav elektromera možno nahlásiť aj telefonicky, kontakt na odpočtára: Adrian Struhár t.č. 0904 974 938. Za spoluprácu vopred ďakuje!