Harmonogram vývozu odpadu z plastov na rok 2016

Vývoz plastového odpadu realizuje spoločnosť Tekovská ekologická s r.o. Nový Tekov a to  v párnych mesiacoch  v roku.

Termíny vývozu v roku 2016:

26.2.2016

28.4.2016

23.6.2016

16.8.2016

19.10.2016

16.12.2016