Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2020


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2020 o školských obvodoch

Súbory na stiahnutie