Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 1/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2023

Súbory na stiahnutie