Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 1/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 1/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beša

Súbory na stiahnutie