Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 3/2023 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beša na kalendárny rok 2024

Súbory na stiahnutie