Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beša č. 2/2023 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Beša na kalendárny rok 2024

Súbory na stiahnutie