Sadzobník

Sadzobník Obce Beša o podmienkach určovania a vyberania platieb za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku Obce Beša na základe občiansko-právnych vzťahov

Súbory na stiahnutie