"Územný plán obce Trávnica" - oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Trávnica" je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/-uzemny-plan-obce-travnica-

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu do 15 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nové Zámky

odbor starostlivosti o životné prostredie

Podzámska 25

940 01 Nové Zámkky


Súbory na stiahnutie