Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 - záverečné stanovisko

Obec  Beša zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025“.

Záverečné stanovisko č. OU-NR-OSZP2-2024/002748-180 s celou dokumentáciou je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.

Súbory na stiahnutie