Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi

Súbory na stiahnutie